O Kancelarii

Prawnik Wioletta Sienkiewicz ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację adwokacką odbyła w Toruniu, w kancelarii adwokackiej, specjalizującej się w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych i karnych, zdobywając w tym zakresie szerokie doświadczenie zawodowe i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy adwokata.

W ramach swojej działalności, Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych. Na co dzień reprezentuje strony w postępowaniach sądowych we wszystkich etapach i instancjach, w szczególności w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, pracowniczych, karnych, cywilnych, roszczeń wynikających z umów oraz szkód poniesionych na skutek czynów zabronionych, dużą wagę przywiązując do dokładnego zapoznania się z każdym zagadnieniem, przedstawionym przez Klienta. Wstępna analiza prawna, dokonana na podstawie szczegółowej rozmowy oraz dokumentów, jakimi dysponuje zainteresowany, pozwala na znalezienie najwłaściwszych rozwiązań konkretnego problemu. W zależności od poczynionych ustaleń, dalsze kroki kierowane są na jak najszybsze i skuteczne dochodzenie praw Klienta. Stąd też już na etapie przedsądowym prowadzone są negocjacje z przeciwnikami procesowymi, co pozwala niejednokrotnie na rozstrzygnięcie sporu jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, a tym samym uniknięcie długotrwałych postępowań i kosztów z nimi związanych.

Przedmiotem działania kancelarii jest nie tylko zastępstwo procesowe w sądach i organach administracji publicznej, ale także doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych, przedsądowych wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków, umów, ugód oraz opinii prawnych.

Głównym obszarem jej działania jest województwo kujawsko-pomorskie, istnieje jednak możliwość prowadzenia spraw także na terenie całego kraju.