Oferta

Kancelaria, w ramach swojej działalności, oferuje udzielanie porad prawnych z zakresu prawa karnego, spadkowego, pracy i innych, udział w przedsądowych i sądowych negocjacjach ugodowych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów umów oraz zastępstwo procesowe w następujących kategoriach spraw:

– prawo cywilne (m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochrona dóbr osobistych, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności, służebności)

– prawo rodzinne (m.in. rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, podział majątku wspólnego, małżeńskie umowy majątkowe)

– prawo spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, testamenty, roszczenia o zachowek)

– prawo karne (reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym obydwu instancji we wszystkich rodzajach spraw karnych, karno-skarbowych, wykonawczych, wykroczeń)

– prawo pracy (reprezentacja pracowników oraz pracodawców w sprawach wynikających ze stosunku pracy i jego ustania)

– gospodarcze i administracyjne (bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, sporządzanie i opiniowanie umów, upadłość, wpisy w KRS, reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi)