Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:

Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. (Dz.U.2016.1330)
Zmiana ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. (Dz.U.2016.1334)
Informacja udzielana zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. (Dz.U.2016.1754)

Leave a Reply