Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:
Utworzenie formacji obrony cywilnej. (Dz.U.2016.1886);
Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. (Dz.U.2016.1873);
Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz.U.2016.1875).

Utracą moc:
Utworzenie formacji obrony cywilnej. (Dz.U.2008.3.11);
Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. (M.P.2016.775).

Leave a Reply