Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:
Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. (Dz.U.2016.2073);
Zmiana ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.2103);
Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. (Dz.U.2016.2072).

Utracą moc:
Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania. (Dz.U.2003.152.1494);
Szczegółowy zakres i tryb uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. (Dz.U.2003.211.2051);
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. (Dz.U.2003.229.2282).

Leave a Reply