Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:

Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1020);
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. (Dz.U.2016.1823);
Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. (Dz.U.2016.2158).

Zostaną zmienione:

Prawo energetyczne. (Dz.U.2012.1059 t.j.);
Prawa konsumenta. (Dz.U.2014.827);
Wymagania istotne dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego. (Dz.U.2015.1138).

Leave a Reply