Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U.2016.1609)
Szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U.2016.1601)
Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. (Dz.U.2016.1603)

Leave a Reply