Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:
Zmiana rozporządzenia sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz.U.2016.1584)
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U.2016.1657)
Wysokość środków finansowych w 2016 r. i ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz.U.2016.1658)
Utracą moc:
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. (Dz.U.2016.1051)
Szczegółowe warunki pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. (Dz.U.2009.213.1656)
Wykaz spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. (Dz.U.2011.161.974)

Leave a Reply