Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

Wejdą w życie:
Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2016.1336).
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Dz.U.2016.1455).
Zmiana rozporządzenia sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz.U.2016.1584).

Utracą moc:
Sposób i tryb działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. (Dz.U.2007.230.1695).
Maksymalne wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. (Dz.U.2010.163.1101).
Staż adaptacyjny dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. (Dz.U.2012.1003).

Leave a Reply