Zmiany w przepisach

  • 0

Zmiany w przepisach

Category : Aktualności

W życie wejdą: Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U.2016.1655).
Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. (Dz.U.2016.1747).
Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności. (Dz.U.2016.1748).

Leave a Reply